Společnost RSH BEROUN, s.r.o. zahájila 1. 3. 2020 realizaci projektu PVZ firmy RSH Beroun.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012983
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firmy v oblasti Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti a Technické a jiné odborné vzdělávání. Celkem bude podpořeno 12 osob. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.  
Projekt bude ukončen 28. 2. 2022