Dětská skupina

Společnost RSH BEROUN, s.r.o. zahájila 1. 1. 2020 realizaci projektu DS
DOMEK- pokračování provozu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015673
Projekt je zaměřen na provoz podnikové dětské skupiny, která vznikla v rámci
projektu Dětská skupina Domek (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006973),
a to za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Maximální kapacita
dětské skupiny je 10 dětí. Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.  
Projekt bude ukončen 30. 6. 2022

děti
děti

 

děti
děti
 

Máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás